Pilates Rehabilitasyon için Niye Uygundur?

Birçok sebepten dolayı pilates, rehabilitasyon amaçlı kullanılır. Pilates zayıf ya da yaralı kas ve eklemleri güçlendirmek için mükemmel bir yoldur. Pilates vücut kondisyon metodu rejenerasyon üzerine kuruludur ve rejenerasyon fiziksel rehabilitasyon için esastır. Pilates eklemler üzerinde çok hassastır, zaten zorlanmış olan vücut üzerine aşırı yük bindirmez. Pilates eklemleri ve kemik yapıları destekleyen küçük kas gruplarını geliştirir. Ayrıca denge için vücut farkındalığı oluşturarak, kronik olarak zayıf ve dengesiz kasları eşit olarak güçlendirmiş olur.

Rehabilitasyon olarak pilates, aynı zamanda harika bir koruyucu yaklaşımdır. Pilatesin merkezi stabilizasyon (core stabilization) prensibi de çoğu ortopedik rehabilitasyonun temelini oluşturan postür, kas performansı ve motor kontrol gibi kavramlara hitabeder.

Pilates özellikle aşağıdaki durumlar için mükemmel bir rehabilitasyon sistemidir:

 • Boyun ve sırt yaralanmaları (bel ve boyun fıtıkları, omur kayması, whiplash snd., torasik çıkış snd. vb.)
 • Omuz yaralanmaları ve tendinitler
 • Kalça yaralanmaları ve bursitler
 • Ayak bileği yaralanmaları
 • Diz yaralanmaları (ön çapraz bağ tamiri, yırtık menisküsün çıkarılması vb.) ve total diz/kalça protezleri
 • Siyatik (kalça ve bacakta hissedilen ağrı ve uyuşma)
 • Fibromiyalji (kas ağrıları)
 • Skolyoz, kifoz (omurganın anormal eğrilikleri)
 • Tekrarlayıcı stres yaralanmaları (aşırı kullanım)
 • Multiple sklerozis
 • Parkinson hastalığı
 • Felç (İnme)

Tekrarlayıcı yaralanmaları önlemek ve vücut dengesini tekrar kazanmak için dengesizliklerin ve problemlerin kaynağına inilerek, asimetriler ve kronik zayıflıklar holistik (bütünsel) bir yaklaşımla düzeltilir.